ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

5.000€ PROMO ΚΛΗΡΩΣΗ

06/02/2021 Σαββατο
2.500€
23:00h – 500€
00:00h – 1.000€
01:00h – 1.000€

20/02/2021 Σαββατο
2.500€
23:00h – 500€
00:00h – 1.000€
01:00h – 1.000€