СПЕЦИЈАЛЕН НАСТАН

ВО НАШАТА КУЈНА, СПЕЦИЈАЛНО ЗА СИТЕ ВАС, ГОТВИ НАЈПОЗНАТИОТ ШЕФ ОД ГРЦИЈА – Лефтерис Лазару