ПРОМОЦИИ

5.000€ ПРОМО ЛОТАРИЈА

06/02/2021 Сабота
2.500€
23:00ч. – 500€
00:00ч. – 1.000€
01:00ч. – 1.000€

20/02/2021 Сабота
2.500€
23:00ч. – 500€
00:00ч. – 1.000€
01:00ч. – 1.000€