CABARET

Casino Flamingo Hotel со соработка со Агенцијата Vettou Entertainment со гордост најавува Ново
Кабаре Шоу на 11ти Ноември. Специјална вечр која не треба да ја пропуштите