CABARET

Hotel Casino Flamingo në bashkëpunim me Vettou Entertainment Agency është krenar të shpallë një
shfaqje të re Kabare më 11 Nëntor! Një natë speciale që nuk duhet ta humbisni…