PROMOVIME

10€ PROMO

Lojtarët e rinj me regjistrimin e parë marrin 10 € PROMO.

THP PROMO BONUS

Promovimi është i vlefshëm deri më 30.04.2023

Në mënyrë që një lojtar të marrë një promovim prej 30 €, duhet të ketë 5 lojëra poker prej min. 5 orë
secila.

Pasi të plotësohet ky kusht, lojtari do të marrë 30€ për çdo lojë me min. 5 orë në diten tjeter.

Në çdo rast mosmarrëveshjeje vendimi i Menaxhmentit është përfundimtar.

BAD BEAT

1. “Bad Beat” do të zbatohet për lojën e Texas Hold’em dhe Omaha Hold’em

2. Një maksimum prej 1 € do të mblidhet për dorë kur POT është 30 € ose më shumë.

3. Një dorë që duhet konsideruar për “Bad Beat”:
• Një minimum prej katër (4) lojtarësh duhet të jepen në dorë
• Kuti duhet të jetë minimalisht 30 € ose më shumë dhe duhet të luhet për t’u përballur
• Si duart fituese ashtu edhe ato humbëse duhet të përdorin të dyja letrat e tyre vrima dhe tre letrat nga
tabela
• Për katër të një lloji, dora fituese dhe humbëse duhet të përmbajnë një palë xhepi

4. Në rastin e një “Bad Beat”, dora fituese do të marrë 25% të xhekpotit, dora humbëse 50%, dhe pjesa
tjetër e tabelës që ishte aktive në fillim të dorës do të marrë 25%.

5. Në Texas Hold’em, “Bad Beat” paguhet kur një dorë minimale e max Full House (AAAKK) goditet nga
një dorë më e lartë.

6. Në Omaha Hold’em, “Bad Beat” paguhet kur një minimum prej Four of a Kind Jack’s (JJJJ2) goditet
nga një dorë më e lartë.

7. Personeli mbikëqyrës i Lojërave të Tavolinës do të verifikojë që dora e lojtarëve kualifikohet për “Bad
Beat”.

8. Në rast se dy ose më shumë tavolina kualifikohen për “Bad Beat” në të njëjtën kohë, jackpoti do të
ndahet në mënyrë të barabartë midis çdo tavoline.

9. Lojtarët që kanë marrë letra në fillim të dorës kualifikohen për Bad Beat.

10. Në të gjitha rrethanat, vendimi i Menaxhmentit të Pokerit është FINAL.

HIGH HAND BONUS

High Hand Bonus
3 x 150 €
Koha e promovimit
Die 02:00 – Prem 02:00 për ditët e javës çmimi 150 €
E premte 02:00 – E shtunë 02:00 për të premten çmimi 150 €
E shtunë 02:00 – Die 02:00 për çmimin e së shtunës 150 €

Aces Full House AAA22 do të jetë dora minimale fillestare nevojiten për të mbledhur çmimin e dorës së
lartë.
Në rast të çmimit të dorës Asnjë fituese, transferimet në vijim javë.